. 9.000 .

: SPY SET I 80SPY SET I 80 2100 800 . . MANET


: (tempered) 10, , . 2150900 . 5 : -. . .


: , , , ( ); 2 ; 2 -; 2, 4 , 2 , 1 . . . .


  45 . 120 150

 

: , , , , . . , 5 . . , . . 23 2017. 07 2016